Jsme KAM^L a řešíme
architekturu v Liberci

Co děláme?

Jsme koncepční pracoviště Liberce v oblasti architektury, urbanismu a tvorby města. Chceme navázat na tradici kvalitního urbanismu a dlouhodobě zlepšovat úroveň veřejného prostoru ve městě. Navrhujeme urbanistické a dopravní studie, připravujeme architektonické a urbanistické soutěže, podílíme se na tvorbě kultivovaných ulic, náměstí a parků. Zároveň usilujeme o zapojení široké veřejnosti do otázek týkajících se rozvoje města. Cílem KAM je pozitivně ovlivnit vývoj Liberce pro další generace.

coming soon