NAŠE PRÁCE

Jsme hlavní koncepční pracoviště Liberce v ​oblasti architektury, urbanismu a tvorby města.
Chceme navázat na tradici kvalitního urbanismu a dlouhodobě zlepšovat úroveň veřejného prostoru ve městě.
Navrhujeme urbanistické a dopravní studie, připravujeme architektonické a urbanistické soutěže, podílíme se na tvorbě kultivovaných ulic, náměstí a parků.
Zároveň usilujeme o zapojení široké veřejnosti do otázek týkajících se rozvoje města. Cílem KAM je pozitivně ovlivnit vývoj Liberce pro další generace.