TÝM

Ing. arch., Ing. Jiří Janďourek

Vedoucí kanceláře

Studoval na Fakultě stavební VUT v Brně a na Fakultě umění a architektury TU v Liberci, kde působí jako odborný asistent na katedře urbanismu a v současné době zpracovává také svou doktorandskou práci. V roce 2011 zde vedl mezinárodní ateliér „Vize pro město Liberec“. Současně založil společně s architektkou Janou Medílkovou architektonickou kancelář Atakarchitekti. Ve volném čase se věnuje hudbě a cestování za architekturou. Je občansky aktivní.

Ing. arch. Zuzana Koňasová

Architekt

Architekturu a urbanismus dokončila na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci v roce 2013. Její zálibou je urbanismus, udržitelná architektura a principy regionální architektury. Spolupracovala na vizi pro Liberec a iniciovala web o architektuře Liberec:reichenberg.net, projekt Živá paměť Liberec Reichenberg a byla zakládajícím členem Zachraňme kino Varšava, kde se snažila o obnovení kulturního stánku v Liberci.

Ing. arch. Marie Procházková

Architekt

Autorizovaný architekt s vlastní praxí, iniciátorka spolupráce města s Fakultou architektury TUL na vizi pro Liberec, věnuje se tématům sociálního bydlení, urbanismu a v menším měřítku udržitelné architektuře a stavitelsví. Pracovala v pražské kanceláři Doležal a Malínský a v Libereckém AR-TULu, spolupracovala s řadou libereckých architektů. Vzdělání získala na fakultě architektury VUT v Brně a stavební průmyslovce v Náchodě. V Liberci žije od r. 2003.

MgA. Marie Eliášová

Architekt

Vystudovala architekturu na pražské UMPRUM. Během studia absolvovala půlroční studijní stáž na Královské akademii v Kodani v atelieru urbanismu a roční pracovní stáž v projekční kanceláři X-architekten ve Vídni. Po ukončení studia na UMPRUM se vrátila do rodného Liberce, kde až doposud pracovala v Atelieru Železná.

Bc. Anna Stanislavová

Referent odboru kancelář architektury města

Marketér, copywriter a kreativec, milovník Jizerek. V Liberci žije od roku 2016.